10lecie OFOP

Xlecie - Program obchodów

Główne obchody jubileuszu skupione są wokół międzynarodowej Konferencji, którą przygotowujemy we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP oraz Gali Jubileuszowej (6 czerwca) , a także Zebrania Walnego Członków OFOP (7 czerwca br.).

Sponsor:

 

 

 

 

Sukcesy organizacji członkowskich

W ramach jubileuszu X-lecia OFOP planujemy przeprowadzić m.in. kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą działalności organizacji pozarządowych. Ponieważ siłą Federacji są organizacje członkowskie, to właśnie ich sukcesy chcemy pokazać przy okazji obchodów. Dlatego też zwróciliśmy się do naszych organizacji członkowskich o przesłanie krótkich artykułów, ukazujacych ich działalność. Jesteśmy pewni, że poprzez podsumowanie w ten sposób naszych działań, będziemy mogli wspólnie mówić o sile naszej Federacji.

X-lecie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

10lecie OFOP