Wybory do Komitetów Monitorujących 2014-2020 - od nas zależy, kto będzie pilnował interesów sektora

Rozpoczęły się wybory do Komitetów Monitorujących, ciał dialogu obywatelskiego, w którym ustawowe miejsce jest zagwarantowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. To od głosów poszczególnych organizacji zależeć będzie kto będzie w imieniu organizacji pozarządowych wypowiadał się w sprawach dotyczacych finansowania działań z zakresu ekologii, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zdrowia, e-administracji itp.

Głos organizacji nie oznacza tylko, ze opowiada się za tym czy za innym kandydatem, ale równiez to, że jest zainteresowany rozwiazaniami systemowymi w tym obszarze, że nie jest jej członkom, pracownikom i beneficjentom wszystko jedno jakie bedą kryteria wyboru projektów, kto bedzie rozliczał Instytucje Zarządzające z wydatkowania środków z funduszy europejskich. Dziś nadzedł czas sprawdzianu, czy sektor stać na wybór dobrych przedstawicieli, a najbliższe lata pokażą czy sektor potrafi tych przedstawicieli rozliczyc z ich działalności.

Od jakości przedstawicieli w komitetach monitorujących będzie zależeć jakość wydatkowania funduszy europejskich oraz łatwiejszy do nich dostęp dla organizacji pozarządowych. Warto głosować na najlepszych kandydatów reprezentujących sektor!

Aby wziąć udział w głosowaniu należy:

  1. Pobrać kartę do głosowania w wyborach do komitetu monitorującego dany program operacyjny;
  2. Wypełnić dane organizacji która będzie głosować(nazwa, siedziba, nr rejestru lub ewidencji, województwo);
  3. Podpisać kartę przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji;
  4. Zaznaczyć pary kandydatów, które chcemy poprzeć w poszczególnych kategoriach określających dane miejsce w komitecie monitorującym;
  5. Wypełniony skan formularza przesłać na adres e-mail (info. dla poszczególnego km - linki poniżej)

Poniżej przedstawiamy listę komitetów monitorujących (wraz z kartami głosowania) programy operacyjne w ramach których wybiera się reprezentantów sektora. Poszczególne listy zawierają sylwetki kandydatów na członka i zastępcę w danym komitecie monitorującycm, w tym również rekomendowanych przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych:

Zapraszamy do głosowania - od nas zależy, jak fundusze europejskie będą wspierać ważne dla sektora pozarządowego dziedziny i jak będą monitorowane ich efekty!

Słowa kluczowe: