Stanowiska i opinie OFOP

Warszawa, dnia 3 listopada 2017 r.

 

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego (UD314)

 

---DOKUMENT W FORMACIE PDF DO POBRANIA---

Warszawa, 10.10.2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, sugerujące, że Fundacja Bank Mleka Kobiecego została zasilona w 2016 roku kwotą pół miliona złotych ze Skarbu Państwa, podczas gdy w latach ubiegłych takich środków nie dostawała. Prasa jednocześnie zasugerowała, iż ma to związek z rodziną Prezes Fundacji.

Wraz z organizacjami, z którymi współpracujemy w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" wystosowaliśmy list otwarty do posłów na Sejm RP o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W...

Zarząd Federacji OFOP wystosował list otwarty do premier Beaty Szydło apelując o nieprzyjmowanie na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów projektu o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W FORMACIE PDF - - -

suszenie banknotów na sznurku

Fundacje nie powinny być traktowane bardziej rygorystycznie niż stowarzyszenia, a nawet niż przedsiębiorcy - takie stanowisko zajęła Federacja w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kliknij "Czytaj więcej...", by przeczytać pełną treść pisma skierowanego do Ministra Finansów.

norweska flaga

Zarząd OFOP podpisał list otwarty przeciwko zorganizowanej akcji, jakiej celem jest przejęcie przez polską administrację państwową zarządzania środkami EOG przeznaczonymi na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To apel do rządu Królestwa Norwegii, z którego budżetu pochodzi największa część środków, o pozostawienie zarządzania tymi funduszami w rękach niezależnego operatora, wyłonionego w otwartej procedurze konkursowej. To także sprzeciw wobec...