Programy współpracy

Wspieramy tworzenie programów współpracy poszczególnych ministrów z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z art. 5b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizujemy to m.in. poprzez projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

(IV 2017 - XI 2017) „Obywatele dla Zdrowia” w partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta, nr POWR.05.02.00-00-0011/16 Ministerstwo uczestniczące w projekcie: Ministerstwo Zdrowia

(II 2015 - XI 2015) "Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym", nr POKL.05.04.02-00-I27/15
Ministerstwa uczestniczące w projekcie: Ministerstwa uczestniczące w projekcie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Przy każdym ministerstwie powstaje zespół złożony w połowie z przedstawicieli strony rządowej, w połowie z przedstawicieli strony pozarządowej. Zespoły wypracowują projekty założeń do programów współpracy danego ministerstwa z organizacjami pozarządowymi, które następnie zostaną poddane konsultacjom społecznym. Uwagi zgłoszone w trybie konsultacji zostają rozważone, naniesione na projekty założeń, a gotowe dokumenty przedstawione właściwym ministrom i zaprezentowane publicznie na konferencji podsumowującej projekt.

Dnia 28.09.2017 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia z przedstawicielami Zespołu ds. Programu Współpracy (Kinga Polubicka, Ewa Rybus-Tołłoczko). Zaprezentowane zostały dotychczasowe prace nad projektem ...

6.09.2017 r. Zespół ds. Programu Współpracy działający w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”, podjął kolejne działania celem wypracowania programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem spotkania, było...

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta, w dniach 30.06-01.07.2017 r. odbyły się warsztaty dla członków Zespołu ds. Programu Współpracy.

2 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Spotkanie poprowadził Tomasz Schimanek - ekspert...

Został rozstrzygnięty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję...

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów...