Rzecznictwo

OFOP w imieniu swoich członków, w sprawach wspólnych dla całego sektora pozarządowego, podejmuje działania na rzecz tworzenia przyjaznych warunków działania dla organizacji, jak i stoi na straży ich praw. Celem Federacji jest dobre prawo, które ułatwia działalność społeczną. OFOP angażuje się w wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk, które często mają podstawowe znaczenie dla realnego funkcjonowania organizacji.

Monitoring

OFOP obserwuje pracę najważniejszych ciał dialogu obywatelskiego w Polsce. Federacja wspiera pozarządowych członków tych ciał oraz monitoruje processy konsultacji władz z organizacjami pozarządowymi.

Rzecznictwo i monitoring

Rzecznictwo

OFOP w imieniu swoich członków, w sprawach wspólnych dla całego sektora pozarządowego, podejmuje działania na rzecz tworzenia przyjaznych warunków działania dla organizacji, jak i stoi na straży ich praw. Celem Federacji jest dobre prawo, które ułatwia działalność społeczną. OFOP angażuje się w wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk, które często mają podstawowe znaczenie dla realnego funkcjonowania organizacji.

Monitoring

OFOP obserwuje pracę najważniejszych ciał dialogu obywatelskiego w Polsce. Federacja wspiera pozarządowych członków tych ciał oraz monitoruje processy konsultacji władz z organizacjami pozarządowymi.