Szkoła NGO

Pomysł na stworzenie szkoły zrodził się z potrzeby udziału szerszego grona osób zaangażowanych w  działalność organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego. Skuteczna i silna reprezentacja przedstawicieli III sektora  to wzmocnienie roli NGO’s we współpracy z administracją publiczną i pozostałymi partnerami społeczno-gospodarczymi. Poprzez projekt Szkoły Reprezentacji NGO oraz Szkoły Partycypacji Społecznej  chcielibyśmy wzmocnić umiejętności liderów organizacji pozarządowych oraz poszerzać ich wiedzę z zakresu polityk publicznych i zachęcić do udziału (partycypacji) w życiu społecznym. Do uczestnictwa zapraszamy liderów i liderki z organizacji członkowskich OFOP - w szczególności osoby związane z regionalnymi i branżowymi federacjami organizacji pozarządowych.
W zakładce tej będziemy informować o bieżących działaniach w ramach projektów.

Szkoła Reprezentacji NGO 
Weronika Czyżewska: [email protected], tel. 22 253 28 56
Działanie w ramach projektu  "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 
Szkoła Partycypacji Społecznej-prawem jazdy kategori A w społeczeństwie demokratycznym.|
Aneta Marczyk: [email protected], tel. 22 253 28 56
 
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania 127 906,55  CHF
www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland
 

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych,...

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza...

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na spotkanie z...

Fundusze europejskie w instytucji publicznej od kuchni.  Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

...
Konferencja „Szkoła Dialogu – doświadczenia i nowe horyzonty współpracy” odbędzie się 11 czerwca br. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu SWPS (ul. Chodakowska 19/31).
Punkt informacyjny i ew. rejestracja będzie w hollu głównym na parterze.
...

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyły projekt wzmacniający umiejętności...