Okres programowania 2014-2020 – przygotowanie

04-10-2013

Rozpoczęły się konsultacje Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

2 października rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Wsparcie trafi na tworzenie sieci szerokopasmowych, rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym, e-integrację osób wykluczonych cyfrowo i aktywizację cyfrową społeczeństwa oraz upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

03-10-2013

Rozpoczęto konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Polski Południowej do roku 2020

Od 11 września do 16 października 2013 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Polski Południowej do roku 2020.

30-09-2013

Programy Horyzont 2020 i COSME w Europarlamencie

Serwis Eurodesk informuje, że Komisja ds. przemysłu i badań Parlamentu Europejskiego zatwierdziła pod koniec września 2013 programy Horyzont 2020 i COSME. W trakcie negocjacji z Komisją Europejską udało się wprowadzić do nich kilka istotnych poprawek.

Nowe Fundusze, nowe perspektywy

Zbliża się kolejny okres programowania Funduszy Europejskich i Polska otrzyma nowe środki przeznaczone na dofinansowania w latach 2014-2020, Redakcja www.dolnoslaskie.ngo.pl prezentuje dostępne informacje na ten temat. Po przeczytaniu artykułu, pojęcia takie jak „nowe osie priorytetowe”, „ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” czy „wielofunduszowość” staną się jasne, a Wasza ciekawość - choć w małym stopniu – zaspokojona.

26-09-2013

Konsultacje projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - ostatnie spotkanie

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT). Ostatnie z cyklu spotkań odbędzie się w dniu 7 października 2013 r. w Krakowie (godz. 11.00, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, sala 201).

24-09-2013

Konferencja: Podsumowanie konsultacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

4 października 2013 r. w Krakowie odbędzie się konferencja podsumowująca konsultacje projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

23-09-2013

Gdańsk. Konferencja "Społeczeństwo Obywatelskie w UE, nowa perspektywa wykorzystania środków 2014-2020"

Stowarzyszenie EUREKA i Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają na konferencję "Społeczeństwo Obywatelskie w UE, nowa perspektywa wykorzystania środków 2014-2020", która odbędzie się 30 września 2013 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1.

MRR: Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniło na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 datowany na 18 września 2013 oraz pakiet dokumentów z nim związanych.

22-09-2013

Prace nad nowym programem współpracy transgranicznej Polska - Rosja

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że nad nowym programem współpracy transgranicznej Polska - Rosja pracuje powołana w tym celu wspólna grupa robocza. Jej pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec sierpnia 2013.

20-09-2013

Opinia EFRWP w sprawie projektu PROW na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przedstawił uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdaniem Fundacji, niektóre działania przedstawione w koncepcji nowego PROW mogą okazać się mało efektywne dla rozwoju obszarów wiejskich.

19-09-2013

Ruszyły konsultacje Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

3,7 mld euro zostanie w najbliższych latach przeznaczone na wsparcie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program Wiedza Edukacja Rozwój będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych oraz Gwarancji dla młodzieży.

Trwają konsultacje społeczne projektu PO Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

11-09-2013

Udział organizacji w monitorowaniu funduszy europejskich 2007-2013 - analiza

Tekst "Doświadczenia organizacji pozarządowych w systemie monitoringu funduszy europejskich 2007-2013. Analiza przykładów" powstał w celu wykorzystania doświadczeń organizacji angażujących się w prace komitetów monitorujących programy operacyjne dofinansowane przez UE. Szeroki wachlarz zadań komitetów, nieostre granice odpowiedzialności pomiędzy komitetami a instytucjami zarządzającymi programami czy wreszcie szereg pytań o skład komitetów...

10-09-2013

Pomorskie. Zespół ds. przygotowania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych

Czy organizacje w województwie pomorskim będą mieć realny wpływ na zaplanowanie i wykorzystanie środków unijnych dostępnych w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych? Rozpoczął prace Zespół negocjacyjny.

09-09-2013

Zielona Góra. Podsumują pierwszy etap konsultacji założeń RPO-Lubuskie 2020

Podsumowanie konsultacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz informacja o stanie prac nad programami w nowej perspektywie finansowej, będą przedmiotem spotkania w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie odbędzie się 10 września o godz. 10.00.

05-09-2013

Wizja Europejskiego Funduszu Społecznego po 2014 roku i nie tylko...

W dniach 26-27 września zapraszamy na kolejne spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa! Tym razem gościć będziemy w województwie wielkopolskim we Wrześni (Hotel Kosmowski, ul. Wrocławska 43).

03-09-2013

Wytyczne organizacji pozarządowych do RPO 2014-2020 przekazane województwom

Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 przy OFOP przekazała 30 sierpnia ramowe postulaty dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych na przyszłą perspektywę. Postulaty te mogą być wspierane i uzupełniane przez lokalne organizacje pozarządowe.

02-09-2013

Ruszają konsultacje społeczne Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

2 września 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POPT 2014-2020.

29-08-2013

Konsultacje społeczne Planów działania na lata 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie opolskim informuje, iż: od 28 sierpnia 2013r. do 11 września 2013 r. trwać będą konsultacje społeczne propozycji kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych do Planów działania na lata 2014-2015, dla Priorytetów VI-IX wdrażanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Postulaty organizacji – jak wydać unijne środki w najbliższych latach

Odrębna linia finansowa poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu, umożliwienie organizacjom pozarządowym ubiegania się o środki na każde z działań planowanych do realizacji, odejście od systemowego sposobu wydawania pieniędzy na rzecz metody konkursów – to trzy z kilkunastu rozwiązań, które do przygotowywanego w województwie kujawsko-pomorskim programu wydatkowania unijnych środków między 2014 a 2020 rokiem zgłosiły organizacje pozarządowe.

26-08-2013

Konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

26 sierpnia 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.

Bliżej porozumienia na temat nowego programu Kreatywna Europa

Serwis Eurodesk.pl podaje, że instytucje Unii Europejskiej są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego programu UE na lata 2014-2020 wspierającego kulturę i sektor audiowizualny.

21-08-2013

Porozumienie ws. nowych programów: Horyzont 2020 i LIFE

Serwis Eurodesk podał, że unijny Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) osiągnął porozumienie w sprawie kształtu dwóch programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: Horyzont 2020 i LIFE.

19-08-2013

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa w woj. opolskim

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje projektu Umowy Partnerstwa. Konferencja konsultacyjna odbędzie się w Opolu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00.

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa w woj. świętokrzyskim

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Umowy Partnerstwa dla regionu. Dokument ten ma określać kierunki interwencji polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020. Konsultacje odbędą się w Kielcach 22 sierpnia 2013 r. w godz. 12.30-15.00.

Zasady wyboru projektów na nową perspektywę - postulaty organizacji pozarządowych

Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 przy udziale grupy roboczej 12 postulatów przygotowała postulaty dotyczące zasad wybory projektów na okres 2014-2020.

16-08-2013

Nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych dla woj. podkarpackiego

W związku z trwającymi pracami związanymi z programowaniem perspektywy finansowej 2014-2020 Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego. Termin zgłaszania propozycji został przedłużony do 21 sierpnia 2013.

06-08-2013

Wytyczne dla regionów w sprawie funduszy 2014-2020 – włącz się Stała konferencja do spraw konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 chce stworzyć listę wytycznych (postulatów/zapisów), które zostaną przekazane do wszystkich regionów w związku z funduszami europejskimi na nową perspektywę. Są to pewne minimalne, uniwersalne wymagania dla Regionalnych Programów Operacyjnych. W związku z tym do 12 sierpnia 2013 zbierane są ramowe postulaty od przedstawicieli sektora pozarządowego.

Porozumienie ws. Programu UE na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych

W pierwszej połowie lipca 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie Programu UE na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (Employment and Social Innovation - EaSI). Budżet przedsięwzięcia w latach 2014-2020 wyniesie 815 milionów euro. Nowy program ma wejść w życie w styczniu 2014 r.

05-08-2013

Spotkanie nt. założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu pt. Umowa Partnerstwa - Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Celem spotkania jest zaprezentowanie projektu Umowy Partnerstwa oraz wskazanie ogólnych informacji na temat stanu zaawansowania prac nad przyszłą perspektywą finansową oraz już ustalonych zasad, które będą obowiązywać od roku 2014. Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia 2013 r.

31-07-2013

Konsultacje Projektu Uszczegółowienia RPO Województwa Śląskiego 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że rozpoczęły się konsultacje Projektu Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego 9 lipca 2013.

RLKS dla Mazowsza

"Wnosimy o uwzględnienie w projekcie RPO Województwa Mazowieckiej na lata 2014-2020 oddzielnej Osi Priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność umożliwiającej realizację wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Mazowsza oraz wydzielanie na jego realizację 10% alokacji komponentu regionalnego EFS oraz 5% alokacji EFRR dla Mazowsza".

26-07-2013

Przyjęto projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO Województwa Śląskiego 2014–2020

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 9 lipca 2013 r. projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 1.0).

Kraków. Spotkanie: Umowa Partnerstwa i Programy Operacyjne 2014-2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza 8 sierpnia 2013 r. na spotkanie informacyjne, dotyczące głównych założeń Umowy Partnerstwa oraz Programów, które wdrażane będą w latach 2014-2020.

24-07-2013

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji projektu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020. Konsultacje mają charakter otwarty i będą trwać do 27 sierpnia 2013 r.

22-07-2013

Konsultacje projektu programu operacyjnego dla Małopolski 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępnym projektem regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 15 września 2013 r.

 

(17.07.2013)

 
(07.06.2013)
 

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała projekt Umowy Partnerstwa, jaką Polska podpisze z Komisją Europejską na lata 2014-2020. Podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Europejskich przedstawiła m.in…

(07.06.2013)

(16.05.2013)

 
(25.04.2013)
 

9 kwietnia Zarząd Województwa przyjął Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Rozpoczęła się faza konsultacji społecznych.

(25.04.2013)

(04.04.2013)

(27.03.2013)
 

 

(20.03.2013)

(19.03.2013)
 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniach 7-8 lutego 2013 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2014-2020. Propozycja zawiera zarówno elementy wpływające na wielkość środków polityki spójności (PS), w tym alokację dla Polski, jak i elementy systemu wdrażania PS.

(15.03.2013)
 

(14.02.2013)

(22.01.2013)

(10.01.2013)

Ty też możesz mieć wpływ na nowe fundusze (10.01.2013)

Sekretariat stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 ma za zadanie służyć pomocą organizacjom pozarządowym chcącym wziąć udział w debacie nad nową perspektywą finansową funduszy europejskich 2014-2020

09.01.2013

Uwagi organizacji ekologicznych do Założeń Umowy Partnerstwa (09.01.2013)

Dokument Koalicji ekologów ma charakter rekomendacji, których celem jest przyczynienie się do opracowania finalnego kształtu Umowy Partnerstwa o jak najwyższej jakości, służącej długotrwałemu, zrównoważonemu rozwojowi Polski.

03.01.2013

Stanowisko Polskiej Sieci LGD w sprawie Założeń Umowy Partnerstwa (03.01.2013)

18 grudnia Polska Sieć Lokalnych Grup Działania przesłała do Minister Elżbiety Bieńkowskiej stanowisko w sprawie najważniejszego obecnie dokumentu programującego przyszłe fundusze europejskie – Założeń Umowy Partnerstwa

20-12-2012

Założenia Umowy Partnerstwa staną na pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów w styczniu. (20.12.2012)

Prace nad Założeniami Umowy Partnerstwa wchodzą w decydujący moment. Komitet Koordynacyjny zapoznał się z uwagami Komisji Europejskiej do tego dokumentu. Jednocześnie negocjowany jest też budżet UE i Rozporządzenia Komisji Europejskiej. Rząd Polski ma nadzieję, iż rozporządzenia trafią do Parlamentu Europejskiego na przełomie stycznia i lutego – w ponad 90% są już wynegocjowane kompromisy. Stały komitet Rady ministrów 12 grudnia przyjął ZUP.

18-12-2012

Briefing prasowy organizacji pozarządowych - Fundusze Europejskie po 2014 roku(18.12.2012)

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć wystąpiły razem na briefingu prasowym poświęconym konsultacjom Założeń Umowy Partnerstwa – głównego dokumentu programującego architekturę funduszy na okres 2014-2020.

16-12-2012

Konferencja: Instrumenty inżynierii finansowej UE w Polsce (16.12.2012)

Konferencja pt. "Instrumenty zwrotne 2007-2013 – Na półmetku i w perspektywie – 2014-2020” odbędzie się 19 grudnia 2012 r. w Warszawie. Będzie to dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce.

14-12-2012

Europejski Wykład Otwarty "Zasady i możliwości aplikowania o środki europejskie w nowej perspektywie" (14.12.2012)

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Warszawa zapraszają na Europejski Wykład Otwarty pn. "Zasady i możliwości aplikowania o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", który odbędzie się w czwartek 20 grudnia br. o godz. 12:00 w sali 2018 (XX p.) Pałacu Kultury i Nauki. Spotkanie poprowadzi p. Anna Masłoń-Oracz, ekspert firmy MARONEY Group.

12-12-2012

Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa (12.12.2012)

Federacja Mazowia opublikowała pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z zaproszeniem na konferencję konsultacyjną Założeń Umowy Partnerstwa, która odbędzie się 19 grudnia 2012 r. w Warszawie.

10-12-2012

Kontrakt terytorialny - co to takiego? (10.12.2012)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że w latach 2014-2020 rząd i samorządy poszczególnych województw będzie wiązać umowa, która ma pozwolić na lepszą koordynację działań obu tych szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. O kształcie Kontraktu Terytorialnego rozmawiał z przedstawicielami urzędów marszałkowskich wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski 10 grudnia 2012 r. w Warszawie.

 

Fundusze unijne na lata 2014-2020 (10.12.2012)

Jeszcze wprawdzie nie zakończyły się negocjacje unijnego budżetu na lata 2014-2020, ale stoimy u progu ostatniego tak dużego okresu programowania dla Polski. Mało która lokalna instytucja, czy organizacja wie, że już od ponad roku trwają prace nad jego kształtem. Na co będzie można pozyskać dofinansowanie? Czy będzie trzeba pozyskiwać wkład do projektów z funduszy unijnych? Co się zmieni w porównaniu z perspektywą 2007-2013?

07-12-2012

Na co wydać unijne fundusze? (07.12.2012)

Trwa właśnie zbieranie uwag i propozycji do projektu dokumentu, który m.in. wskazuje, jakie rodzaje inwestycji będą mogły liczyć na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej między 2014 a 2020 rokiem oraz jakie będą nowe programy operacyjne.

06-12-2012

Trwają konsultacje założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na okres 2014-2020 (06.12.2012)

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości projekt Założeń RPO WM 2014-2020 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje założeń Regionalnego Programu Operacyjnego będą trwać do 21 grudnia.

03-12-2012

Fundusze UE 2014-2020: Powstanie osobny program dot. walki z ubóstwem? (03.12.2012)

Wyborcza.biz podaje za PAP, że Możliwe, że ramach wdrażania funduszy unijnych na lata 2014-2020 trzeba będzie utworzyć osobny program operacyjny na walkę z ubóstwem. Według Elżbiety Bieńkowskiej, minister rozwoju regionalnego, utworzenia takiego programu może zażądać Komisja Europejska.

03-12-2012

Ekonomia społeczna w latach 2014-2020 (03.12.2012)

Od kilku tygodni w parlamencie europejskim oraz wśród czołowych przedstawicieli Państw członkowskich Unii Europejskiej trwa batalia o budżet unijny na lata 2014-2020. Budżet, który dla nas Polaków ma ogromne znaczenie, ponieważ od niego będzie zależał w dużej mierze społeczny i gospodarczy rozwój naszego kraju w najbliższych latach. Negocjacje nie ustają, a kluczowe decyzje zapadną w ciągu najbliższych miesięcy.

02-12-2012

YES Europe zamiast Erasmusa dla wszystkich (02.12.2012)

Sieć Eurodesk Polska poinformowała, że Komisja ds. Edukacji i Kultury Parlamentu Europejskiego przyjęła 27 listopada 2012 r. projekt nowego programu na rzecz edukacji, młodzieży i sportu YES Europe. Inicjatywa ma połączyć dotychczasowe programy UE poświęcone edukacji, szkoleniom i sportowi z przeznaczonym dla studentów programem Erasmus.

Rozmawiali o polityce spójności 2014-2020 w Sejmie (02.12.2012)

30 listopada 2012 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Spójność Unii Europejskiej. Perspektywa 2014-2020”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, rządu, instytucji europejskich oraz organizacji pozarządowych. Przeczytaj relację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tego wydarzenia.

30-11-2012

Partnerstwo w programowaniu nowych funduszy dalekie od ideału (30.11.2012)

W piątek, 30 listopada organizacje pozarządowe z skupione w sieci SF Team for Sustainable Future opublikowały raport podsumowujący dotychczasowe procesy programowania funduszy polityki spójności UE na okres 2014-2020 w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

29-11-2012

Nowy budżet UE: środki na kulturę bez redukcji (29.11.2012)

(PAP) Mimo proponowanych cięć w unijnej kasie na lata 2014-20 ministrowie kultury "27" osiągnęli w poniedziałek w Brukseli porozumienie ws. programu "Kreatywna Europa", na który KE chce podnieść wydatki o 37 proc., do poziomu 1,8 mld euro.

28-11-2012

Pieniądze z nowego budżetu UE najwcześniej za dwa lata (28.11.2012)

(PAP) Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oceniła, że zakończenie bez kompromisu szczytu UE w sprawie unijnego budżet na lata 2014-20 spowoduje, że Polska zacznie wydawać pieniądze z nowej perspektywy najwcześniej pod koniec 2014 r.

 

 Konferencja „Spójność Unii Europejskiej. Perspektywa 2014-2020” (28.11.2012)

„Spójność Unii Europejskiej. Perspektywa 2014-2020” to temat konferencji, która odbędzie się w piątek 30 listopada 2012 r. w Sejmie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele parlamentu, rządu, instytucji europejskich oraz organizacji pozarządowych: m.in. marszałek Sejmu Ewa Kopacz, komisarz ds. budżetu i planowania finansowego Janusz Lewandowski oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

21-11-2012

Rząd odpowiedział na 12 postulatów organizacji pozarządowych (21.11.2012)

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska odpowiedziała na 12 postulatów organizacji pozarządowych. Dokument jest dostępny na stronie nowaperspektywa.ngo.pl.

19-11-2012

Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa w Opolskiem (19.11.2012)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podsumowuje drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące Założeń Umowy Partnerstwa, które odbyło się 19 listopada 2012 r. w Opolskiem.

16-11-2012

Założenia Umowy Partnerstwa na temat architektury funduszy europejskich 2014-2020 już dostępne! (16.11.2012)

W piątek 16 listopada 2012 rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Założeń Umowy Partnerstwa. OFOP dotarł do dokumentu programującego. W spotkaniu w Katowicach wzięła udział Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska.

 


14-11-2012

MRR zapowiada nowy program unijny finansujący badania i innowacje (14.11.2012)

"Gazeta Wyborcza" przytacza za Polską Agencją Prasową informację o nowym programie operacyjnym Inteligentny rozwój (nazwa robocza), w ramach którego w latach 2014-2020 współfinansowane będą badania i rozwój oraz innowacje. Przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego program zastąpi realizowany obecnie program Innowacyjna Gospodarka.

 

Fundusze Europejskie 2014-2020 - konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa (14.11.2012)

Przygotowanie Założeń Umowy Partnerstwa to jeden z kluczowych etapów prac nad dokumentami określającymi zasady wykorzystania funduszy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna cykl 16 konferencji regionalnych, podczas których dokument będzie konsultowany z przedstawicielami województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

 

Mniej pieniędzy na fundusze UE 2014-2020 (14.11.2012)

W nocy 13 listopada przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy wysłał do stolic nową propozycję budżetu UE na lata 2014-2020. Zakłada ona cięcia w wysokości około 75 mld euro, w tym w rolnictwie.

 

Co wiemy o systemie funduszy europejskich 2014-2020? Pierwsze karty zostały odkryte (14.11.2012)

Niedawno Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało Projekt Założeń Umowy Partnerskiej. Zawarte są tam ogólne informacje na temat założeń nowego systemu funduszy w tym odniesienia do programów operacyjnych. Federacji OFOP zostały przekazane bardziej szczegółowe informacje, choć podkreślamy że nadal prace trwają i jeszcze wiele może się zmienić.

Walka o europejski budżet (14.11.2012)

Bartosz T. Wieliński pisze w "Gazecie Wyborczej" o negocjacjach w sprawie europejskiego budżetu na lata 2014-2020. Jeśli Niemcy drastycznie obetną unijny budżet, możemy zapomnieć o drogach ekspresowych i tysiącach nowych miejsc pracy.

 

13-11-2012

BCC: Jest szansa, że zdążymy wydać wszystkie fundusze unijne (13.11.2012)

"Gazeta Wyborcza" przytacza wnioski z najnowszego raportu Business Center Club podsumowującego sposób wydawania w Polsce funduszy unijnych.

 

Ciąg dalszy negocjacji dot. kształtu polityki spójności po 2013 r. (13.11.2012)

Do dalszej dyskusji pozostały nadal dwa kluczowe bloki: "Zarządzanie finansowe" i "Wspólne Ramy Strategiczne (WRS)", których przyjęcie planowane jest na Radę do Spraw Ogólnych 20 listopada 2012 r., po serii dodatkowych spotkań na poziomie roboczym.

 

Ramowe terminy konsultacji najważniejszych dokumentów programujących fundusze europejskie 2014-2020 (13.11.2012)

W materiale strategicznym „Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE 2014-2020” mowa jest o pracach rządu związanych z programowaniem nowej perspektywy finansowej. W harmonogramie działań znajdują się również informacje o terminach konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi.

 

Spotkanie informacyjne na temat Funduszy Europejskich w nowej perspektywie 2014-2020 (13.11.2012)

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat założeń perspektywy finansowej 2014-2020. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z pracami nad nowym budżetem Unii Europejskiej w zakresie Funduszy Europejskich.

 

KSTP: Trwają zapisy na IX spotkanie regionalne KSTP! (13.11.2012)

W dniach 21-22 listopada zapraszamy na kolejne spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa! Tym razem gościć będziemy w województwie warmińsko-mazurskim - w Olsztynie.

09-11-2012

Polska ostro walczy o kasę z unijnego budżetu (09.11.2012)

Niemcy i Polska są wśród krajów szykujących się do obejścia weta Londynu na budżetowym szczycie UE - podaje Gazeta Wyborcza. Na szali jest zachowanie funduszy unijnych, kluczowych dla rozwoju naszego kraju.

07-11-2012

Seminarium w PAN: rola funduszy europejskich dla sektora NGO (07.11.2012)

Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego IFIS PAN, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Departament Pożytku Publicznego MPiPS zapraszają na seminarium "Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: partycypacja, rozwój, innowacyjność". Celem spotkania będzie opis obecnego stanu wykorzystania funduszy przez trzeci sektor oraz wnioski dla przyszłego okresu programowania 2014-2020.

05-11-2012

Konferencja poświęcona instrumentowi CLLD (05.11.2012)

23 listopada w Pałacu Prezydenckim, w ramach Forum Debaty Publicznej, odbędzie się konferencja poświęcona instrumentowi CLLD. Konferencja dotyczyć będzie rozwoju kierowanemu przez lokalne społeczności. Na wydarzenie zaproszeni zostali m.in. europarlamentarzyści oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

30-10-2012

Gdańsk. Konferencja „Polityki horyzontalne - 6 wymiarów rozwoju społecznego”(30.10.2012)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w konferencji pt. "Polityki horyzontalne - 6 wymiarów rozwoju społecznego".

25-10-2012

Powstanie unijny fundusz pomocy dla osób najbardziej potrzebujących? (25.10.2012)

Komisja Europejska proponuje utworzenie funduszu pomocy dla osób najbardziej potrzebujących. Miałby on wspierać te programy państw członkowskich, które zajmują się przekazywaniem żywności, odzieży i innych podstawowych artykułów m.in. osobom bezdomnym i dzieciom w trudnej sytuacji materialnej. Fundusz w latach 2014-2020 dysponowałby budżetem 2,5 mld euro.

24-10-2012

Radom. Regionalne Forum Dyskusyjne (24.10.2012)

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce organizuje w Radomiu Regionalne Forum Dyskusyjne. Zapraszamy na debatę „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej. Jak wpłynie na życie mieszkańców wsi?” oraz na szkolenie "Wspólna Polityka Rolna". 26 i 29 października 2012

 

Konferencja OFOP nt. funduszy 2014-2020 - konsultacje Założeń Umowy Partnerskiej już w listopadzie! (24.10.2012)

22 października odbyła się konferencja OFOP poświęcona konsultacjom przyszłego okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister Paweł Orłowski z Resortu Rozwoju Regionalnego, który odniósł się do 12 postulatów oraz opowiedział o konsultacjach, m.in. Założeń Umowy Partnerskiej.

23-10-2012

Przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 r. - c.d. (23.10.2012)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opulikowało kolejną porcję informacji o przebiegu negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 r. 16 października 2012 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady ds. Ogólnych (General Affairs Council – GAC), na którym przyjęto kompromis prezydencji cypryjskiej (PREZ CY) w zakresie kolejnych siedmiu bloków negocjacyjnych pakietu legislacyjnego polityki spójności.

10-10-2012

Konsultacje nowych funduszy europejskich 2014-2020 – Konferencja OFOP (10.10.2012)

22 października w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbędzie się konferencja poświęcona konsultacjom nowego okresu programowania funduszy unijnych. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w imieniu sygnatariuszy 12 postulatów, zaprasza na debatę o tym co jest ważne dla organizacji pozarządowych w kontekście nowej polityki spójności oraz o tym jak zorganizować sam proces konsultacji.

04-10-2012

Czekam na 12 "konkretów" (04.10.2012)

Projekty z EFS będą musiały być efektywne i najlepiej związane z zatrudnieniem. Poza tym wszystko jest do negocjacji. Pozarządowe postulaty również - jeśli będą miały postać konkretnych rozwiązań. O tym, na co się przygotować w nowej, unijnej perspektywie ngo.pl rozmawia z Pawłem Chorążym, dyrektorem Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

18-09-2012

Nowa perspektywa UE: Podpisz dwanaście postulatów (18.09.2012)

Do 20 września można podpisywać generalne postulaty organizacji pozarządowych dotyczących nowego okresu programowania. Wraz z podpisami organizacji OFOP przedstawi je rządowi do konsultacji. Podpis można złożyć pod tą wiadomością.

14-09-2012

Organizacje powalczą o perspektywę 2014 - 2020 (14.09.2012)

Sformułowano postulaty, powstaje Sekretariat ds. konsultacji i Stała Konferencja organizacji, które chcą konsultować nową perspektywę finansową, czyli unijne fundusze na lata 2014 – 2020. We wrześniu rozpoczęła się najgorętsza konsultacyjnie od siedmiu lat jesień.

28-08-2012

Postulaty do rządu: Unijne fundusze na obywateli (28.08.2012)

Dwanaście postulatów dotyczących unijnych pieniędzy na lata 2014 – 2020 przygotowują właśnie organizacje pozarządowe, chcąc je we wrześniu wysłać rządowi. Proponują w nich, żeby unijne procedury były prostsze, a pieniądze przeznaczone na budowanie kapitału społecznego. W przyszłym tygodniu – zbieranie podpisów.

22-03-2012

Unia chce wspierać innowacje społeczne (22.03.2012)

Opracowując strukturę programów, które zostaną uruchomione w ramach nowego budżetu UE, Komisja Europejska zaproponowała szereg inicjatyw wspierających przedsiębiorczość społeczną. Poza opisywanym już w portalu ekonomiaspoleczne.pl komunikatem "Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej" warto przyjrzeć się również uzupełniającej zawarte tam zapisy propozycji Komisji dotyczącej powołania nowego programu na rzecz przemian i innowacji społecznych.

09-02-2012

Dostęp do funduszy UE będzie łatwiejszy? (09.02.2012)

"Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020" to dokument zawierający wszystkie zmiany mające ułatwić korzystanie z funduszy UE. - Chcieliśmy sprawić, aby dostęp do tych środków był bardziej przyjazny dla użytkowników, tak, aby beneficjenci nie gubili się w gąszczu przepisów – komentuje propozycje KE komisarz Janusz Lewandowski.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych,...

12 kwietnia 2016 roku OFOP zorganizował spotkanie dla pozarządowych członków Komitetów Monitorujących oraz organizacji angażujących się w obszarze zdrowia. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań stworzonych przez funkcjonowanie ...

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

Osoby te to:

Pani Renata Bukowska wraz dwojgiem innych kandydatów zostali przez Radę Działalności Pożytku Publicznego rekomendowani jako reprezentanci organizacji w GR ds. KSOW. Funkcję...

Od 6 kwietnia obowiązuje nowy SzOOP dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten jest krajowym programem o najmniejszym budżecie (823,65 mln €) i koncentruje się na finansowaniu systemu funduszy europejskich.

Dnia 4 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju zorganizowało spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa. Administrację rządową reprezentowali m.in. przedstawiciele: