Działania międzynarodowe

1.  Jesteśmy członkami międzynarodowych organizacji:

  • od 2007 roku w CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation - światowa federacja organizacji pozarządowych i woluntarystycznych,
  • od 2007 roku w AGNA - Affinity Group of National Associations - grupa zrzeszająca federacje krajowe w ramach CIVICUSa,
  • od 2008 roku w ENNA- European Network of National Associations -sieć europejskich federacji krajowych.

 2.  "Współpraca Wyszehradzka"

  • współpraca organizacji "parasolowych" z krajów Wyszehradzkich zainicjowana przez OFOP w styczniu 2012 roku.
  • Partnerami projektu obecnie są: ze Słowacji 1st Slovak Non Profit Service Center (1SNSC), z Czech - Forum 2000, AVPO, Węgier NIOK oraz europejska sieć organizacji "parasolowych" ENNA
  • Pierwsza część projektu współpracy jest finansowana z grantu pochodzącego z CEE TRUST. oraz Fundacji Batorego.
  • Kliknij by dowiedziec się więcej o "Współpraca Wyszehradzka"

W 2015 roku za sprawą nowych zobowiązań temat zrównoważonego rozwoju powrócił ze zdwojoną mocą. Dostrzegając potrzebę włączania się społeczeństwa obywatelskiego w podejmowane działania, cztery międzynarodowe sieci – CIVICUS, Climate Action Network International,...

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje obecnie wizyty w 11 państwach członkowskich, które najbardziej odczuwają napływ uchodźców. 18-19 stycznia 2016 takie spotkanie odbedzię sie w Warszawie. Przedstawiciele EKES spotkają się tam z organizacjami...

Od 2007 roku OFOP jest członkiem Światowej Federacji Organizacji Pozarządowych i Woluntarystycznych CIVICUS. W tym roku nasza Federacja została zaproszona do koordynowania...

Kolejne wydanie sztandarowej, corocznej publikacji CIVIUS-a, The State of Civil Society Report (pol. Raport nt. kondycji społeczeństwa obywatelskiego), zostanie opublikowane w czerwcu 2015 roku. OFOP pragnie zapewnić, że informacje dotyczące Polski będą głosem sektora.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca do udziału w konferencji poświęconej zasadzie partnerstwa (okres programowania 2014-2020). Spotkanie odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2013 w Centrum Bankowo-Finansowym przy ulicy Nowy Świat 6/12.

Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej podczas Roku Obywateli stanowi doskonałą okazję do refleksji na...