Logotyp - Obywatele dla Zdrowia

Projekt: „Obywatele dla Zdrowia”

Wartość projektu: 1 397 508,00 PLN (w tym zadanie OFOP: 52 000,00 PLN)

Czas trwania: wrzesień 2016 - czerwiec 2018 

Zasięg projektu: ogólnopolski

Grantodawca: Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Wniosek grantowy nr 23122”

Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego

Czas trwania projektu: 03/2016-08/2017

Kwota dofinansowania dla OFOP: 150 000,00 zł 

Zadanie: Program Rzeczniczy OFOP

Realizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. 
Umowa o przyznanie dotacji na realizację działań sieci wspólpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.

 

logo - dwa dymki dialogowe

Projekt: „Szkoła Dialogu-perspektywą skutecznej współpracy”

Wartość projektu: 660 791,80 PLN

Czas trwania: luty 2014 – czerwiec 2015

Zasięg projektu: województwo lubuskie

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym

Projekt: „Monitoring funduszy europejskich”

Wartość projektu:  349 000,00 PLN

Czas trwania: wrzesień 2014 – grudzień 2015

Zasięg projektu: ogólnopolski

Grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG 

Realizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Projekt: „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” - POKL.05.04.02-00-I27/15

Wartość projektu: 425 484,25 PLN

Czas trwania: luty 2015 – listopad 2015

Zasięg projektu: ogólnopolski

Tytuł projektu: „Wniosek grantowy nr 22328”

Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego

Czas trwania projektu: 01/2014-10/2014

Tytuł projektu: „System Analizy Orzeczeń Sądowych”

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Czas trwania projektu: 02/2014-07/2014

Tytuł projektu: „Wspieranie organizacji pozarządowych – działania rzecznicze 2014”

Grantodawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Czas trwania projektu: 02/2014-01/2015

Tytuł projektu: „Ogólnopolska debata – III Sektor dla Polski”

Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego – Mechanizm Finansowy EOG

Czas trwania projektu: 03/2014-04/2016