Polityka prywatości

Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Wszelkie gromadzone  przez nas dane są zbierane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów prawidłowego zarządzania naszym serwisem.

Wśród danych użytkowników, które są automatycznie zbierane podczas wizyty na naszej stronie, znajdują się dane takie jak: adres IP, nazwa domeny z której wchodzą na naszą stronę, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Wykorzystujemy je przede wszystkim w celu generowania statystyk odwiedzin naszej strony, co  pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów etc.

Dane pochodzące z wszelkiego rodzaju ankiet znajdujących się na naszej stronie są gromadzone i analizowane wyłącznie po to, aby badać zjawiska związane z tematyką naszej działalności i tym samym – w pełni realizować cele statutowe Federacji oraz lepiej przygotować merytoryczną zawartość serwisu internetowego.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych podmiotom trzecim, nie udostępniamy ich nikomu, za wyjątkiem organów ścigania, sądów i organów administracji publicznej, jeśli zwrócą się do nas z takim żądaniem na podstawie odpowiednich przepisów, w szczególności w związku z podejrzeniem naruszenia prawa.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisu www.ofop.eu. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy w widoczny sposób informowali naszych użytkowników.

Wszelkie zmiany dokonywane w przyszłości będą zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy kontaktować się z nami na adres poczty elektronicznej: [email protected] Wszelkie dane, które użytkownicy przekażą nam, kontaktując się z nami na wskazany adres e-mailowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

Zastrzegamy sobie ponadto możliwość publikacji na naszej stronie internetowej informacji związanych z tematyką serwisu, przekazanych nam przez użytkowników, z zachowaniem w tajemnicy danych osoby, od której informacje te pochodzą. 

Nasza polityka w odniesieniu do cookies (pol. ciasteczka) 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka), które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Taka identyfikacja jest konieczna, żebyśmy wiedzieli jaką stronę mamy wyświetlić danemu użytkownikowi. Ponadto, wykorzystujemy ten mechanizm w celu gromadzenia statystycznych informacji na temat użytkowników naszej strony (szczegóły powyżej).

Mechanizm cookies nie jest przez nas wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących  użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

Użytkownik może również zablokować pliki cookie generowane przez naszą stronę za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki lub jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).