VIII Kongres Obywatelski

VIII Kongres Obywatelski odbędzie się 26 października br. w godz. 11.00-17.30 na Politechnice Warszawskiej (Plac Politechniki 1) pod hasłem „Jaka modernizacja Polski: od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań?”.

Techniczna modernizacja Polski – mimo pewnego rozgardiaszu – postępuje, widzimy to na każdym kroku. Mamy dużo nowych budynków, dróg, laboratoriów, maszyn, urządzeń itd. Pytanie, czy to pozwoli utrzymać rozwój Polski w dalszej perspektywie? Czy dla rozwoju Polski nie jest ważniejsza modernizacja społeczno-kulturowa – przemiany zachodzące w sferze naszej świadomości, postaw i zachowań. A jeśli tak, to jakich zmian w tej sferze kulturowo-mentalnej potrzebujemy i jak je realizować? Jak oddolnie ulepszać Polskę, by była bardziej przyjazną, atrakcyjną i konkurencyjną, by była lepszym miejscem do pracy i życia. Co my sami możemy zrobić dla Polski?

Wstęp wolny. Wystarczy się zarejestrować na http://rejestracja.kongresobywatelski.pl/

Więcej na www.facebook.com/KongresObywatelski oraz www.kongresobywatelski.pl

 

Kongres Obywatelski jest też niesformalizowaną wspólnotą Polaków, którzy uczestnicząc w jego spotkaniach akceptują jego formułę i poprzez swoje głosy są współtwórcami jego przesłań. Kongres jest skierowany do wszystkich osób, które chcą wziąć udział w dyskusji na temat wizji przyszłości Polski. W Kongresie bierze udział wiele środowisk: przedstawiciele polityki, biznesu, kultury, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni i szkół. Zapraszamy osoby z całej Polski, zarówno z wielkich miast jak i mniejszych miejscowości. Zależy nam bowiem, by stworzyć możliwość  przyjaznego miejsca spotkań i debaty Polaków o różnych orientacjach ideowych i politycznych, o różnym statusie społecznym, reprezentujących różne środowiska społeczno-zawodowe i różne pokolenia, zarówno z Polski lokalnej jak i metropolitalnej. Wydarzenie ma charakter otwarty i zapraszamy wszystkie osoby, które chciałby wziąć w nim udział.