Kodeks Etyki dla Organizacji Pozarządowych działających dla Dobra Pacjenta

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacja Ius Medicinae są realizatorami projektu finansowanego pn. „Kodeks etyki, jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentnym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów”. Tworzony jest on przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a jego celem jest wypracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki dla organizacji działających dla dobra pacjenta.
Kodeks jest wspólną inicjatywą największych federacji i fundacji pacjentów działających dla dobra pacjenta, które z uwagi na brak zewnętrznych regulacji standardów ich funkcjonowania podjęły działania, mające na celu wypracowanie dokumentu, który ma służyć przestrzeganiu najwyższych norm etycznych współpracy organizacji pacjentów z partnerami instytucjonalnymi. Pomysłodawcy projektu, a wśród nich Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Polska Koalicja Pacjentów Organizacji Onkologicznych, Federacja Amazonki, Fundacja My Pacjenci pragną, żeby w opinii społecznej dokument ten stał się symbolem profesjonalizacji, transparentności i wiarygodności organizacji pacjenckich w Polsce. Celem nadrzędnym kodeksu jest przede wszystkim zwiększenie przejrzystości działania i większa profesjonalizacja organizacji działających dla dobra pacjenta oraz budowanie pozytywnego wizerunku tych podmiotów wśród ich interesariuszy.
            Sygnatariuszem dokumentu mogą być organizacje pozarządowe działające dla dobra pacjentów, zarejestrowane zgodnie z polskim porządkiem prawnym, których dokumenty założycielskie, jako cele i zadania przede wszystkim mają na względzie pracę dla dobra pacjenta. Kodeks poza licznymi wytycznymi zobowiązuje do złożenia sprawozdania rocznego (merytoryczno-finansowego) do organów nadzorujących za rok poprzedzający, publikacji złożonego sprawozdania rocznego oraz statutu organizacji na stronie internetowej.
 
 
Więcej informacji:
 
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62a/315, 00-002 Warszawa
tel.: (+48 22) 474 15 22 kom. 516 150 164
e-mail: [email protected]
  
 
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej