I Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych

Forum to okazja do żywej dyskusji przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Słubice. Do udziału w spotkaniu zaproszone są stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne z terenu gminy, zarówno te z wieloletnim doświadczeniem jak i nowopowstałe, dysponujące budżetem oraz działające całkowicie społecznie, zatrudniające pracowników oraz bazujące na wolontariacie. Wszystkie organizacje łączy sposób funkcjonowania o charakterze non-profit i cele pożytku publicznego. Bogactwo sektora jest ogromne, warto z niego czerpać!

Program dostępny jest na stronie Fundacji Collegium Polonicum.