Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Nagroda "Ludzie, którzy zmieniają biznes” po raz pierwszy z kategorią „różnorodność”

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych objęła honorowy patronat nad nagrodą „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.
___________

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” po raz pierwszy z kategorią „różnorodność”

 

Trwa nabór zgłoszeń kandydatów i kandydatek do nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wyróżnienie przyznawane jest pracownikom i pracowniczkom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych, którzy działają na rzecz rozwoju biznesu odpowiedzialnego społecznie w Polsce. Z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności, zostanie przyznana także nagroda w kategorii „różnorodność” za wspieranie idei zarządzania różnorodnością w pracy.

Laureaci zostaną nagrodzeni 24 maja, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, konferencji organizowanej przez FOB w ramach projektu Karta Różnorodności.

Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są  do 13 kwietnia br., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Nagroda w kategorii Różnorodność

- Duże przedsiębiorstwa, w ramach swoich polityk CSR, coraz częściej wprowadzają działania z zakresu zarządzania różnorodnością, których celem jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz wspieranie współpracy w zróżnicowanych zespołach.  Na polskim rynku wciąż jest to jednak obszar działań, który wymaga upowszechnienia. Mamy nadzieję, że wyróżniając osoby działające na rzecz różnorodności w biznesie – zarówno w firmach, jak i organizacjach pozarządowych czy instytucjach naukowych – pokażemy dlaczego warto włączyć elementy różnorodności do codziennego zarządzania.” - powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, po raz pierwszy została wręczona w 2015 roku, z okazji jubileuszu 15-lecia FOB. Tym razem nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim,

II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim,

III. Różnorodność – pracownik/pracowniczka  organizacji biznesowej lub pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei zarządzania różnorodnością w pracy – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim.

Kandydata/tkę do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Więcej informacji o nagrodzie na www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda  

„Ludzie, którzy zmieniają biznes” to nagroda przyznawana pracownikom, którzy dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem i którzy swoim osobistym zaangażowaniem przyczynili się w latach 2015-2016 do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social reposnsibility) i rozwijania polityki zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Patroni Medialni: Polityka, be.Navigator, Personel i Zarządzanie, Nienieodpowiedzialni.pl, Odpowiedzialny biznes  - Kompendium CSR

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Kłopotowska

agnieszka.klopotowska (at) fob.org.pl

tel. 721 296 197

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największą i najdłużej działającą organizacją pozarządową w Polsce zajmującą się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kompleksowy sposób. Podejmując liczne inicjatywy, umożliwia dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Więcej na www.odpowiedzialnybiznes.pl .