Sukcesy OFOP

Rok po VII OFIP - Strategiczna Mapa Drogowa - relacja i materiały

Konferencja "Rok po VII OFIP - Droga do Polski Obywatelskiej" już za nami! W gronie ponad 160 przedstawicieli sektora z całego kraju wspólnie przez dwa dni omawialiśmy Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego i zastanawialiśmy się jak możemy...

OFIP 2014 - JEST NASZE WSPÓLNE ZDJĘCIE!
OFIP_2014-wspolne_zdjecie

Wspólne zdjęcie uczestników drugiego dnia konferencji 14-15 września na Uniwersytecie Warszawskim podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych: do pobrania tutaj (...

Prezydent powołał członków Kapituły Nagrody Obywatelskiej

7 listopada br. Prezydent RP wręczył nominacje do kapituły Nagrody Obywatelskiej, na jej czele stanął prof. Jerzy Regulski. Nominacje z rąk prezydenta odebrał równiez prezes OFOP Piotr Frączak. Gratulujemy!

Pozostałe nominacje:

OFOP i KIW zachęcają organizacje pozarządowe do realizacji projektów ponadnarodowych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych nawiązała kontakt z Krajową Instytucją Wspomagającą, która zajmuje się od strony administracji rządowej, wsparciem realizacji projektów ponadnarodowych.

Współpraca KIW i OFOP nie polega jedynie na wymianie...

Podziękowania za działalność Marzeny Mendzy-Drozd w EKES

17 kwietnia 2012 r. prezes Zarządu OFOP Piotr Frączak otrzymał podziękowania za wkład Marzeny Mendzy-Drozd, wiceprezeski OFOP, w działalność Komitetu na rzecz Polskiej Prezydencji od Jacka Krawczyka, wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego. P. Jacek...

Odpowiedź Ministerstwa na propozycje trzeciego sektora w sprawie wkładów własnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ustosunkowało się do czterech głównych  postulatów przedstawionych przez organizacje podczas spotkania w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.