Dokumenty i regulaminy

Propozycja Regulaminu obrad Walnego Zebrania

Szanowne Reprezentantki, Szanowni Reprezentanci.

Publikujemy (w pliku na dole informacji) propozycję Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków OFOP. Zachęcamy do zapoznania się z nim przed najbliższym Walnym. Wydrukowana treść dokumentu będzie dostępna do wglądu podczas zebrania...

WYRAŹ POPARCIE! List otwarty w sprawie dialogu społecznego

Zarząd OFOP-u uznał za konieczne, aby organizacje pozarządowe wystosowały list do administracji publicznej (w tym Kancelarii Prezydenta, Rządu, Ministra Pracy i Polityki Społecznej), a także do partnerów społeczno-gospodarczych (w tym organizacji pracodawców i związków...

Jak organizacje korzystały z funduszy europejskich w 2013 roku? Raport MIR

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opracowano kolejny raport przedstawiający stan wykorzystania środków w ramach polityki spójności Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Niniejszy dokument jest również próbą wskazania tych obszarów...

Statut Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Preambuła

W trosce o dobro demokracji w Polsce oraz rozwój ruchu obywatelskiego, o dalszy
i szybszy proces jego samoorganizacji i federalizacji, pragniemy na rzecz środowiska inicjatyw obywatelskich, kształtować...