O nas

Powstanie
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2003 roku jako odpowiedź na potrzebę powołania ogólnopolskiej reprezentacji. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 6 grudnia 2003 roku.

Działanie
Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora. OFOP podejmuje inicjatywy w imieniu swoich Członków. Rozwój organizacji członkowskich wspierany jest poprzez działania na rzecz ich większej integracji oraz pomoc w budowaniu wizerunku.

Organizacje członkowskie
Obecnie OFOP zrzesza ponad 100 organizacji z całej Polski. Wśród nich są federacje i inne duże organizacje - pośrednio należy do OFOP ponad 400 organizacji pozarządowych!

 

Trzeci sektor istnieje! Jesteśmy siłą! Rośnie znaczenie organizacji pozarządowych! – wszyscy w to wierzymy, lub przynajmniej chcielibyśmy wierzyć. Czy jednak nasze nadzieje nie przesłaniają tego, że o sile sektora decyduje współdziałanie organizacji? Bez niego trzeci sektor to tylko “mgławica stowarzyszeń i fundacji”, gdzie sprzeczne lub tylko niepokrywające się interesy osłabiają się wzajemnie. To tylko “czarna dziura”, której ogromny potencjał nie może bezpośrednio wpływać na warunki, w których funkcjonuje - pisał w 1997 r. o bezdyskusyjnej potrzebie dyskusji obecny Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) Piotr Frączak. Poza codzienną pracą na rzecz realizacji misji naszych organizacji potrzebny jest również namysł, refleksja...

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!