Wolontariat w OFOP

Zaintereswanych/ne wolontariatem w OFOP zapraszamy do napisania do nas: [email protected]

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Spis treści: Pomoc społeczna w gminie i powiecie; Rola samorządu w systemie ochrony zdrowia; Prorodzinna polityka samorządu terytorialnego; Adresowane programy społeczne samorządu; Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Znaczenie wolontariatu dla rozwoju społeczności...

W książce „czytelnik znajdzie dane ogólne niezbędne do zrozumienia samego zjawiska [wolontariatu], rady praktyczne potrzebne do podjęcia decyzji dotyczącej zaangażowania, ale przede wszystkim wykaz trudności, jakie napotykają grupy wolontariuszy, opis działań zasadniczych prowadzonych przez...

Pozycja klasyczna. Autor „zwraca się w tej książce do ludzi pracujących w gremiach kierowniczych organizacji typu non-profit. Jego celem jest przeniesienie prawideł nowoczesnego i skutecznego zarządzania do organizacji sektora pozarządowego.” Publikacja „oprócz wywiadu...

W publikacji poza ogólnym omówieniem zjawiska wolontariatu także „Nawiązanie stosunku pracy woluntarystycznej”, „Prawa i obowiązki wolontariuszy”, Wolontariat a zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe”, „Odpowiedzialność wolontariusza”,...

W publikacji: Społeczeństwo obywatelskie – historia pojęcia i współczesne zastosowanie, Trzeci sektor a polityka społeczna – podstawowe pojęcia i dylematy, Organizacje pozarządowe w Polsce po 1989 roku, Organizacje pozarządowe a publiczne podmioty polityki społecznej w Polsce po 1989 roku,...

Chcesz wziąć udział w ciekawym projekcie? Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi III sektora? Posiadasz umiejętność pisania i redagowania tekstów? Masz trochę wolnego czasu? Chcesz go zagospodarować efektywnie? Przyjdź do nas!