Grupa ds. Zdrowia

Grupa ds. Zdrowia przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, została powołana uchwałą Zarządu OFOP nr 17/2013 z dnia 27.11.2013r. jako Grupa ds. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Grupa na posiedzeniu dn. 21.01.2014r podjęła uchwałę o rozszerzeniu zakresu działalności oraz o zmianie nazwy na Grupa ds. Zdrowia. Grupa działała na podstawie regulaminu (klik!). W dniu 6 października 2017 r. Zarząd OFOP podjął uchwałę o rozwiązaniu Grupy ds. Zdrowia na wniosek jej Przewodniczącej.
 
Celem Grupy było „działanie na rzecz poprawy nadzoru społecznego w ochronie zdrowia, implementacji w Polsce Dyrektywy o prawach Pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, wsparcia konsultacji społecznych w ochronie zdrowia oraz działanie na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi i przewlekłymi w Polsce”.
W skład Grupy weszli reprezentanci i reprezentantki Fundacji MY Pacjenci, Fundacji Urszuli Jaworskiej, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?”, Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego, Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. 
 
Po rozwiązaniu Grupy ds. Zdrowia część organizacji członkowskich wstąpiła do Polskiej Unii Organizacji Pacjenckich "Obywatele dla Zdrowia" (członka OFOP), do czego serdecznie zapraszamy organizacje działające na rzecz ochrony praw pacjentów. Kontakt [email protected]tel. 22 428 36 31.
 
 

6 października 2017 r. na wniosek Przewodniczącej Grupy ds. Zdrowia Urszuli Jaworskiej (w załączniku) Zarząd OFOP postanowił rozwiązać Grupę ds. Zdrowia OFOP.

Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”,...

W związku z trudną sytuacją w systemie ochrony zdrowia i niewystarczającym uwzględnieniem głosu środowisk pacjenckich w debacie na rzecz zmian w obszarze opieki zdrowotnej wraz z innymi organizacjami pozarządowymi powołaliśmy ruch na rzecz reformy i uspołecznienia systemu ochrony zdrowia -...

Nowy Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł skierował do Grupy ds. Zdrowia przy OFOP list, w którym pisze: "Podejmując wyzwanie ciężkiej pracy dla realizacji tych zadań i przyjmując osobistą odpowiedzialność za zmiany, które nastąpią, proszę o pomoc w budowie tego wielkiego...

zdjęcie pacjenta w szpitalu

Czy organizacje pacjenckie i działające w służbie zdrowia są gotowe na współpracę? Czy Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na propozycje środowiska pozarządowego? – Pojawiły się możliwości, które dają pewną szansę - uważają Piotr Frączak i Urszula Jaworska, z którymi...

Wystosowaliśmy do Ministra Zdrowia list, w którym zwracamy uwagę, że dotychczasowa platforma Dialog dla Zdrowia jest niewystarczająca dla zapewnienia partycypacji różnych środowisk działających w obszarze ochrony zdrowia i wskazujemy jako przykład Radę Organizacji...