Izba Ekonomii Społecznej

Izba Ekonomii Społecznej (IES) jest komisją ekspercką przy OFOP-ie, powołaną decyzją Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Federacji. W skład IES-u wchodzi obecnie 12 osób, związanych z sektorem ekonomii społecznej zawodowo i/lub poprzez działalność społeczną. Izba pozostaje otwarta na nowych członków oraz współpracę z osobami i podmiotami zajmującymi się zagadnieniami ekonomii społecznej. Zasady funkcjonowania Izby określa jej Regulamin. Spotkania Izby są protokołowane, a notatki ze spotkań są udostępniane na stronie Izby.

Cele IES-u  można podzielić na dwie kategorie: wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych zalicza się koordynację prac członków Izby. Warto podkreślić, iż IES posiada silną reprezentację w składzie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (w osobie Pani Beaty Matyjaszczyk) oraz w ramach strategicznego i prawnego Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej (Pani Beata Matyjaszczyk, Panowie Łukasz Broniszewski i Sławomir Wieteska). Do celów zewnętrznych należy zaliczyć wypracowywanie propozycji stanowisk OFOP-u w sprawie ustawodawstwa i polityk publicznych dotyczących szeroko rozumianej ekonomii społecznej oraz popularyzacja idei ekonomizacji organizacji pozarządowych.

Na pierwszym tegorocznym spotkaniu Izby na jej Przewodniczącą została wybrana Ilona Pietrzak z Instytutu Spraw Obywatelskich, zaś na Wiceprzewodniczącą – Maria Nowakowska z tej samej instytucji.

Wszelkie zapytania związane z funkcjonowaniem Izby, projektami współpracy, etc. prosimy kierować na adres [email protected]

W dniu 25 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, prowadzone przez członków i...

Fundusze europejskie w instytucji publicznej od kuchni.  Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

...

Jak skutecznie wpływać na kształt i wykorzystanie funduszy europejskich

Przychodzi czas pierwszych podsumowań...

Przypominamy, iż w 1906 r. w Warszawie powstało Towarzystwo Kooperatystów. Założona przez pionierów spółdzielczości, m.in. Edwarda Abramowskiego, Romualda Mielczarskiego, Stanisława Wojciechowskiego  organizacja, szerzyła ideę spó...

Za nami drugie spotkanie Izby Ekonomii Społecznej przy OFOP-ie. We wtorek 19.02.2013 r. jej przedstawiciele spotkali się w Warszawie. Spotkanie składało się z trzech części; pierwszą poświęcono na skrót wydarzeń z grupy strategicznej i prawnej rządowego...

Podczas pierwszego spotkania Izby Ekonomii Społecznej, które odbyło się 10.01.2013 r. w siedzibie OFOP-u, do dyskusji został przedstawiony regulamin Izby, brzmienie jej nazwy oraz propozycje kandydatek zgłoszonych na jej przewodniczące. Na przewodniczącą...