Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. mazowieckiego

W dniu 25 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej.

Żeby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się przez formularz. Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe z terenu woj. mazowieckiego pokrywamy koszty dojazdu.

Program spotkania: 

Termin: 25 maja 2017 r. (czwartek), g. 10.00-15.00

Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25, III piętro, Warszawa

g. 10.00-11.00

Skuteczność Ekonomii Społecznej w EFS – fakty i mity

 • podstawowe założenia ideologiczne, Piotr Frączak, Stowarzyszenie Dialog Społeczny;
 • środki publiczne na ekonomię i przedsiębiorczość społeczną
  i co z tego wynika
  , Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Komitet Monitorujący PO WER;

g. 11.00-12.00

Bariery systemu wsparcia Ekonomii Społecznej

 • system wsparcia na Mazowszu, Daniel Prędkopowicz, Fundacja Fundusz Współpracy, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • co mogą, a czego nie mogą OWES-y, Beata Juraszek-Kopacz, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej;

g. 13.00-14.30

Rekomendacje dla RPO i PO WER oraz plan pracy nad ich uszczegółowieniem

 • rekomendacje do przedstawicieli organizacji pozarządowych
  w Komitetach Monitorujących
  ;
 • rekomendacje dla Instytucji Zarządzających;
 • założenia ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, Łukasz Domagała, Łukasz Broniszewski, OFOP.

g. 14.30-15.00

Zakończenie oraz wspólny obiad

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Tomaszem Piątkiem, e-mail: [email protected], tel.: 22 115 60 21.

Działanie jest częścią projektu "III sektor dla EFS-u", realizowanego w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.