Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji z woj. łódzkiego

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na spotkanie z członkami i członkiniami Komitetów Monitorujących RPO i PO WER dotyczące identyfikacji barier i wyzwań we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Prawo Zamówień Publicznych i Zasada konkurencyjności - co działa a co nie działa i dlaczego?". Całość odbędzie się 24 maja 2017 r., w godz. 10.00-15.00. 

Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń ze stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i zasady konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków EFS.

Do udziału zapraszamy szczególnie osoby mające doświadczenie w realizacji zasady konkurencyjności.

Spotkanie nie jest szkoleniem, nie będzie na nim prezentacji jak wzorcowo stosować zasadę konkurencyjności. Zależy nam na rozmowie, wymianie doświadczeń i wspólnym opracowaniu rekomendacji dotyczących zmian. Spotkanie będzie aktywną rozmową.

Miejsce: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki ul. Nawrot 94/96

09:30 – 10:00 Rejestracja i poranna kawa
10:00 – 10:30 Wprowadzenie do tematyki warsztatu
10:30 – 12:30 Wymiana doświadczeń przedstawicieli NGO realizujących projekty finansowane z EFS
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:30 Przygotowanie rekomendacji do zmian sposobu stosowania Zasady Konkurencyjności 
14:30 – 15:00 Podsumowanie spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dostępność miejsca: Spotkanie odbędzie się w sali na parterze (brak progów, szerokość drzwi 90 cm), toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego oraz pętli indukcyjnej.
Uczestnicy spoza Łodzi mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu.

W spotkaniu weźmie udział członek KM PO WER – Łukasz Domagała oraz specjalistki z zakresu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zgłoszenia na spotkanie proszę przesyłać do 22 maja na adres [email protected] wszelkich informacji o spotkaniu udziela Piotr Kowalski tel. 784 020 521

Projekt "III sektor dla EFS-u", realizowany w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.