Rozpoczynamy VIII OFIP. Relacja na żywo!

Będziemy prowadzić relacje na żywo (straming) z sesji plenarnych VIII OFIP. Tych, którzy nie mogą z nami być tego dnia na Uniwersytecie Warszawskim, zapraszamy do śledzenia transmisji  z tego ważnego dla sektora obywatelskiego spotkania.

 

W dniach 8-9 września na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się VIII edycja Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Od 1996 roku wydarzenie zgromadziło ponad dziesięć tysięcy uczestników, pół tysiąca organizacji społecznych oraz półtora tysiąca prelegentów. Pierwszy dzień Forum poświęcony będzie debacie przedstawicieli sektora wokół kluczowych dla jego przyszłości tematów – wartości, wspólnoty europejskiej oraz współpracy z rządem. Podczas panelu „Państwo a społeczeństwo obywatelskie” wicepremier Piotr Gliński zaprezentuje propozycje zmian polityki rządu wobec trzeciego sektora.

Forum 8-9 września 2017 r. na UW

8 września

Obecnie rząd deklaruje zmianę polityki dotyczącej organizacji społecznych, proponując nowe rozwiązania prawne i instytucjonalne, zapowiadane jako element “koniecznych reform”, które objąć mają także środowisko organizacji społecznych. Potrzebujemy miejsca i czasu, by o nowych propozycjach rządu porozmawiać, dlatego sesja opierać się będzie o sformułowane przez osoby z różnych środowisk pytania i oczekiwania wobec proponowanych reform. Panel “Państwo a społeczeństwo obywatelskie” poprowadzi prof. Marek Rymsza, a jego gośćmi będą wicepremier Piotr Gliński, Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), Ewa Kulik-Bielińska  (Fundacja im. Stefana Batorego), Przemysław Jaśkiewicz (Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej) oraz dr Krzysztof Mazur (Prezes Klubu Jagiellońskiego).

Panel „Więcej kochać i rozumieć…Wolność+” poprowadzi Jan Jakub Wygnański, który m.in. z prof. Ewą Łętowską (była Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Adamem Strzemboszem (były Prezes Sądu Najwyższego) i Ignacym Dutkiewiczem (Wspólnota Sant’Egidio) porozmawia o wolności, która jest warunkiem aktywności obywatelskiej i często jej celem. Czasem chodzi o wolność od opresji ze strony innych, czasem o wolność „do czegoś” – do bycia z innymi, działania na ich rzecz, do tworzenia wspólnoty i współdecydowania o jej losach. We wszystkich tych działaniach potrzebujemy trwałych punktów odniesienia – wartości, cnót obywatelskich, wzorów, o których porozmawiają paneliści.

Sesję poświęconą „Obywatelom w Europie” poprowadzi Karolina Dreszer-Smalec, wiceprezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jako prelegenci wystąpią Luca Jahier, przewodniczący III grupy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego (EKES), Jacek Krawczyk - przewodniczący I Grupy Pracodawców w EKES, oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego. Blok sesji równoległych, które odbędą się w drugiej części dnia, dedykowany będzie strategiom wzmacniania oraz rozwijania sektora obywatelskiego.

9 września

Kolejny dzień wypełnią sesje przygotowane przez aktywistów organizacji społecznych z całej Polski. Panel “Edukacja: równy dostęp dla każdego” będzie okazją do dyskusji o tym dlaczego kwestia zmniejszania nierówności edukacyjnych jest ciągle ważnym zadaniem społecznym i wartością, wokół której warto konsolidować obywateli. Sesja “Re Vitae małych społeczności miejskich i wiejskich” poświęcona będzie dobrym praktykom z pełnych procesów rewitalizacyjnych. W postaci warsztatów przedstawione zostaną poszczególne etapy tego procesu– animowanie/pobudzanie społeczności, diagnozę, planowanie, konsultowanie, wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie/ewaluacja.

Podczas spotkań śniadaniowych dowiemy się też jak wspierać osoby niepełnosprawne na rynku pracy, jak walczyć z fake news oraz jak radzić sobie ze smogiem. Porozmawiamy także o rozwijaniu aktywnych społeczności lokalnych, alternatywnych rozwiązaniach fundraisingowych oraz narzędziach rozwijania działalności organizacji sektora obywatelskiego.

9 września w godzinach 11:00-17:00 na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się także Piknik Inicjatyw Pozarządowych, na którym zakres społecznych działań zaprezentują siedemdziesiąt dwie organizacje.

Program Forum:

http://ofip.eu/program/forum/

Więcej informacji o wydarzeniu:

www.ofip.eu
www.facebook.com/ofip.eu

 

Organizator

Organizatorem OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych - ponadbranżowa federacja, która zrzesza łącznie 500 organizacji, w tym inne federacje, fundacje i stowarzyszenia,
w których działa ponad 1 mln osób.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2003 r., aby reprezentować organizacje społeczne w Polsce. OFOP ma wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych i finansowych związanych z sektorem pozarządowym. Uczestniczy w tworzeniu zasad, dzięki którym środki unijne trafiają do organizacji i obywateli. Działa na rzecz jawnego, przejrzystego i odpowiedzialnego funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce oraz zachęca do podejmowania inicjatyw obywatelskich.
Więcej na stronie:                                                                           

www.ofop.eu

                                                                                         

Kontakt dla mediów:

Monika Banach                                                            Aleksandra Ziółkowska

[email protected]                                           [email protected]

tel. 22 253 28 56                                                           tel. 22 253 28 56                                                                            
kom. 508 410 788                                                         kom. 697 375 739

                                                          

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy, Programu „Demokracja w Działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Programu „Wspieranie Organizacji Pozarządowych” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Kategorie:
Słowa kluczowe: