Poszukujemy osoby do współpracy przy koordynacji zadań w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”

Poszukujemy osoby do współpracy przy koordynacji zadań w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków unijnych.

Zlecenie obejmuje realizację zadań wynikających z projektu, w szczególności organizację 5 jednodniowych spotkań i 2 dwudniowych warsztatów dla 15 osób w okresie maj-listopad 2017 w wymiarze ok. 40-70 godz/m-c.

Działania w ramach projektu mają doprowadzić do opracowania projektu programu współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • przygotowanie i przeprowadzenie procesu tworzenia oraz konsultacji projektu programu współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 • organizacja i przygotowanie ok. 5 spotkań i 2 dwudniowych warsztatów dla 15 osób na terenie Warszawy zgodnie z budżetem zadania, w tym zapewnienie cateringu, noclegu

 • przeprowadzenie procesu rejestracji na wydarzenia, kontakt z uczestnikami

 • współpraca z działem finansowo-kadrowym w zakresie przygotowania umów cywilnoprawnych

 • monitoring postępu realizacji działań merytorycznych i finansowych

 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z wymogami projektu

 

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ:

 • odpowiedzialną, samodzielną, rzetelną, życzliwą i komunikatywną

 • znającą specyfikę organizacji pozarządowych

 • posiadającą zdolności organizacyjne z doświadczeniem w pracy administracyjno-biurowej

 • mającą doświadczenie w planowaniu i przygotowaniu wydarzeń

 • gotową do pracy z ludźmi i pod presją czasu

 • sprawnie posługującą się komputerem (pakiet Office, narzędzia Google)

 • zainteresowaną ścisłą współpracą z Programem Rzeczniczym OFOP-u

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - OFERUJEMY:

 • umowę zlecenie w wymiarze średnio 40-70 godzin miesięcznie, w okresie od maja do listopada 2017 r. (istnieje również możliwość nawiązania współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą)

 • bezpośrednie uczestnictwo w merytorycznych pracach OFOP – organizacji, która od 14 lat działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa

 • możliwość współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi i działaczami społecznymi z całej Polski, zwłaszcza działającymi w obszarze ochrony i promocji zdrowia

 • miłą atmosferę, wsparcie doświadczonego i zgranego zespołu OFOP

 • możliwość zdobycia nowych kompetencji

 

ETAPY REKRUTACJI

I etap: Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 23 kwietnia br. na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać: „rekrutacja ODZ”.

II etap: Z wybranymi kandydatkami/kandydatami skontaktujemy się do dnia 25 kwietnia i zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne, które odbędą się w dniach 27-28 kwietnia. W czasie spotkania poprosimy o przedstawienie swojego dotychczasowego doświadczenia w organizowaniu podobnych wydarzeń oraz sukcesów z tym związanych. Przedstawimy wtedy także szczegółowy zakres zadań.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
 

 • Informacje o zakończeniu procesu rekrutacji prześlemy wszystkim aplikującym do nas osobom.

 • Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi na naszej stronie www rezultatami projektu “Programy dla Zmiany”, w którym OFOP doprowadził do opracowania projektów programów współpracy czterech ministerstw: MG, MKiDN, MS i MSiT.

 • Informacje o całym projekcie realizowanym w konsorcjum z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych i Rzecznikiem Praw Pacjenta dostępne są na stronie Obywateli dla Zdrowia.