Podziękowania za działalność Marzeny Mendzy-Drozd w EKES

17 kwietnia 2012 r. prezes Zarządu OFOP Piotr Frączak otrzymał podziękowania za wkład Marzeny Mendzy-Drozd, wiceprezeski OFOP, w działalność Komitetu na rzecz Polskiej Prezydencji od Jacka Krawczyka, wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego. P. Jacek Krawczyk wyraził szczególne podziękowania za pomoc Marzeny Mendzy-Drozd w organizacji konferencji "Czynniki zrównoważonego wzrostu w okresie pokryzysowym" zorganizowanej przez EKES 15 listopada 2011 r. w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.