Gliwice. Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. śląskiego

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Żeby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się przez formularz. Formularz zgłoszeniowy znajduje się >> TUTAJ <<. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. 

Program spotkania: 

Termin: 23 czerwca 2017 r. (piątek), g. 10.00-15.00
Miejsce: GCOP COK Perełka, ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice

g. 10.00-11.00

Skuteczność Ekonomii Społecznej w EFS – fakty i mity

 • Podstawowe założenia ideologiczne, Piotr Frączak, Stowarzyszenie Dialog Społeczny;
 • Środki publiczne na ekonomię i przedsiębiorczość społeczną
  i co z tego wynika
  , Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Komitet Monitorujący PO WER;

g. 11.00-12.00

Bariery systemu wsparcia Ekonomii Społecznej

 • Co mogą, a czego nie mogą OWES-y, Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Komitet Monitorujący PO WER;

g. 13.00-14.30

Rekomendacje dla RPO i PO WER oraz plan pracy nad ich uszczegółowieniem

 • Rekomendacje do przedstawicieli organizacji pozarządowych
  w Komitetach Monitorujących
  ;
 • Rekomendacje dla Instytucji Zarządzających;
 • Założenia ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

g. 14.30-15.00

Zakończenie oraz wspólny obiad

W trakcie całego spotkania udostępnione zostaną napoje i przekąski w ramach tzw. przerwy kawowej w trybie ciągłym.

Na zakończenie spotkania zapewniony zostanie lunch.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Łukasz Gorczyński, e-mail: [email protected], tel.: 32 238 81 67;
Tomasz Pawłowski, e-mail: [email protected], tel.: 32 238 81 67;

Organizatorzy: 

Działanie jest częścią projektu "III sektor dla EFS-u", realizowanego w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.