Eksperci zaproszeni do współtworzenia programu współpracy Ministra Zdrowia z NGO

Został rozstrzygnięty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Po ogłoszeniu rekrutacyjnym (http://ofop.eu/aktualnosci/stworz-z-nami-program-wspolpracy-ministra-zdrowia-z-organizacjami-pozarzadowymi), nadszedł II etap, czyli rozmowy.

 

Na spotkanie 8 maja w siedzibie OFOPu, zaproszeni zostali:

 1. Elżbieta Betlińska - Klub Amazonki w Darłowie,
 2. Mariusz Błaszczyk - Fundacja Urszuli Jaworskiej,
 3. Lidia Jeziorny-Zdanowska - Fundacji na rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej "Przystań",
 4. Robert Kęder - Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant,
 5. Barbara Kucharska - Fundacja Diabeciaki,
 6. Elżbieta Markowska - Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki,
 7. Romana Nawara - Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek,
 8. Scholastyka Śniegowska - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
 9. Paweł Wójtowicz - MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 10. Monika Zientek - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem".

 

Po rozmowach, w czasie których goście opowiadali o doświadczeniach organizacji, które reprezentują, do Zespołu ds. Programu Współpracy działającego w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta, wybrani zostali:

 1. Elżbieta Betlińska,
 2. Mariusz Błaszczyk,
 3. Lidia Jeziorny-Zdanowska,
 4. Barbara Kucharska,
 5. Paweł Wójtowicz,
 6. Monika Zientek.

 

OFOP do listopada 2017 będzie prowadził prace Zespołu, w którego skład wejdą wyłonieni przedstawiciele NGO wraz z wydelegowanymi urzędnikami Ministerstwa Zdrowia. W okresie wakacyjnym odbędą się konsultacje środowiskowe wstępnej wersji projektu dokumentu, do których zapraszamy wszelkie organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony i promocji zdrowia. Efektem wspólnej pracy będzie projekt programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z NGO.

Programy współpracy określają zasady i formy współpracy merytorycznej i finansowej. Od 2015 roku ministrowie obligatoryjnie przyjmują programy współpracy na podstawie art. 5b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wyłonionym przedstawicielom gratulujemy, pozostałych serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy w innych działaniach na rzecz poprawy jakości dialogu w obszarze ochrony zdrowia realizowanych w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”. Najświeższe informacje o nich znajdują się na stronie www.obywateledlazdrowia.pl - w tym o szkoleniach, konsultacjach aktów prawnych i wiele więcej.