Drugie spotkanie Zespołu - prace nad programem współpracy z MZ

6.09.2017 r. Zespół ds. Programu Współpracy działający w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”, podjął kolejne działania celem wypracowania programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem spotkania, było przedyskutowanie wcześniej opracowanych założeń do programu, stworzonego podczas warsztatów na przełomie czerwca i lipca. Członkowie Zespołu korzystając z pomocy ekspertów, wypracowali dokument, który następnie będzie poddany dokładnej analizie ministerstwa. Przedstawiciele organizacji poświęcili również czas na przedyskutowanie szerokich i efektywnych konsultacji wypracowanego materiału.