Drugi raport Repozytorium OFOP

18 kwietnia opublikowaliśmy drugi raport Repozytorium OFOP. Prezentujemy w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Okres ujęty w raporcie obejmuje piętnaście miesięcy od zmiany rządu po wyborach parlamentarnych (od listopada 2015 do lutego 2017). Dotarło do nas w tym czasie 39 przykładów naruszeń w 17 ministerstwach. Spośród zamieszczonych w repozytorium dokumentów i linków ponad 50% nie zostało prawidłowo opublikowanych lub zostało usuniętych z BIP, mimo takiego obowiązku.

Pełna treść raportu na stronie Repozytorium.