18 kwietnia opublikowaliśmy drugi raport Repozytorium OFOP. Prezentujemy w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Okres ujęty w raporcie obejmuje piętnaście miesięcy od zmiany rządu po wyborach parlamentarnych (od listopada 2015 do lutego 2017). Dotarło do nas w tym czasie 39 przykładów naruszeń w 17 ministerstwach.

18/04/2017 - 16:47

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy. 

18/04/2017 - 16:18

Fundusze europejskie w instytucji publicznej od kuchni.  Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

Zapraszamy Państwa na 3-dniowe spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy...

18/04/2017 - 13:36

Poszukujemy osoby do współpracy przy koordynacji zadań w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków unijnych.

Zlecenie obejmuje realizację zadań wynikających z projektu, w szczególności organizację 5 jednodniowych spotkań i 2 dwudniowych warsztatów dla 15 osób w okresie maj-listopad 2017 w wymiarze ok. 40-70 godz/m-c.

13/04/2017 - 14:59
norweska flaga

Zarząd OFOP podpisał list otwarty przeciwko zorganizowanej akcji, jakiej celem jest przejęcie przez polską administrację państwową zarządzania środkami EOG przeznaczonymi na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To apel do rządu Królestwa Norwegii, z którego budżetu pochodzi największa część środków, o pozostawienie zarządzania tymi funduszami w rękach niezależnego operatora, wyłonionego w otwartej procedurze konkursowej. To także sprzeciw wobec...

13/04/2017 - 10:32
W związku z realizacją spotkania warsztatowego w dniach 15-17 maja 2017 r. nad Zalewem Zegrzyńskim (okolice Warszawy) w ramach projektu „III Sektor dla EFS-u”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty. Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w ...
12/04/2017 - 10:57